HAKKIMIZDA

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Ülke ekonomisine ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunan, çevreye ve insana önem veren bir kuruluş olarak, tasarımlarımızın ve ürünlerimizin kalitesini arttırabilmek için;

 • Tasarımlarımızın ve ürünlerimizin ilgili uluslararası standartlara uygun olmasını,
 • Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden beklentilerini gözeterek müşteri memnuniyetini artırmayı,
 • Çalışanlarımızın eğitim düzeylerini ve memnuniyetlerini artırmayı,
 • Faaliyet alanlarımızdaki teknolojik gelişmeleri ve pazar eğilimlerini yakından izlemeyi ve hatta belirlemeyi,
 • Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
 • Yıllar içinde oluşturduğumuz "embedded” tasarım alanında yüksek teknoloji üreten Türk şirketi" imajımızı yaygınlaştırarak tüm dünyada kabul edilir hale getirmeyi
 • Tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi

ve bu faaliyetlerimizi sürdürürken,

 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı;
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı;
 • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi;
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı;
 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi;
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi;
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı;
 • İlgili tarafların çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı;
 • Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Yönetim Sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,

taahhüt ediyoruz

Kalite Yönetim Sistemi

PAVO Tasarım Üretim Elektronik A.Ş. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi gereklerini sağlamış ve bu standarda göre belgelendirilmiştir. Bunun yanı sıra projeler bazında AQAP-2110 ve AQAP-160 gereklerine uygun olarak çalışmaktadır. Bu sistem PAVO’da geliştirilen ürünlerin ve uygulanan geliştirme süreçlerinin, projelerin yaşam döngüsü boyunca, belirlenen gereksinim ve planlara uygunluğunu sağlar.

PAVOTEK, projelerini ve ürünlerini aşağıda listelenen kalite standart ve modellerine uygun olarak geliştirmektedir:

 • ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi
 • AQAP-2110 NATO Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin Kalite Güvence Gereksinimleri
 • AQAP-160 NATO Yazılım için Yaşam Döngüsü Boyunca Bütünleşik Kalite Gereksinimleri
 • DO 178B Uçuş Cihaz ve Sistemlerinin Belgelendirilmesinde Yazılım Faktörleri
 • DO 254 Uçuş Sistemleri Elektronik Tasarımı Rehberi
 • MIL-STD-973 Konfigürasyon Yönetimi
 • MIL-STD-498 Yazılım Geliştirme ve Dokümantasyonu

  Sertifikalarımız

  • TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
  • TE EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
  • TS OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
  • ASELSAN Tasarım ve Üretim Onaylı Alt Yüklenici Belgesi
  • ASELSAN Onaylı Bilgisayar Geliştirme Alt Yüklenici Belgesi
  • ASELSAN Onaylı Dizgi Firması Alt Yüklenici Belgesi
  • ASELSAN Onaylı EMM Alt Yüklenici Belgesi
  • TAI Onaylı Tasarım Alt Yüklenici Sertifikası
  © 2017 Pavo Tasarım Üretim Elektronik Tic.A.Ş
  Pavo SASAD ve TESİD üyesidir